Project omschrijving

Het demonstratieproject REloadIT streeft naar de optimalisatie van gebruik van zelf opgewekte duurzame energie enerzijds en elektrisch vervoer anderzijds.

Sinds kort test de gemeente Zaanstad haar eigen slimme energienetwerk (smart grid). Wat houdt dit in? Het betekent dat de energievraag van de 16 elektrische gemeentelijke dienstauto's (het laden van de accu's) zo slim mogelijk wordt afgestemd op het aanbod uit de duurzame energie (zonnepanelen). Het slimme netwerk is gebaseerd op verwachtingen van zowel het gebruik van de auto's als de weersverwachting.

Deze pilot is klein opgezet om te bekijken of de innovatieve technologie in de praktijk werkt. Doel is om zo slim mogelijk met de energiehuishouding om te gaan.

Daarnaast speelt de variatie in energiekosten een rol. De energieprijs is sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Iedereen kent wel het dag- en nachttarief.

Zaanstad wil de energiekosten beperken door bij een hoog eigen duurzaam energieaanbod zo veel mogelijk de eigen elektrische auto's te laden of gemalen aan te sturen.

Gebruikers

De gebruikers van de door EnergyGO gemaakte applicatie zijn:

  • Autogebruikers en wagenparkbeheerder
    Het is een reserveringssysteem op maat, gericht op elektrische auto's, waarbij rekening is gehouden met de laadperiode van de accu's en de actieradius van de auto.
  • Beleidsmedewerker milieu gemeente Zaanstad. Direct inzicht in de opgewekte duurzame energieproductie en het aandeel daarvan dat wordt ingezet om de accu's op te laden.
Het slimme netwerk is geïntroduceerd op kleine schaal. Het is echter zo gebouwd dat het opschaalbaar is. De innovatieve technologie is ontwikkeld in een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS-constructie).

Doel

Doel van het project is om verschillende duurzame energiebronnen (drie of vier zonne-energie-installaties en (virtueel) een windturbine) optimaal in te zetten voor het opladen van het gemeentelijke elektrische wagenpark.

Eharbours

REloadIT maakt deel uit van het Europese e-harbours-project. Het e-harbours-project heeft als doel het stimuleren van het duurzame energiegebruik door de verschuifbare energievraag en het flexibele energieaanbod goed op elkaar af te stemmen. Het project loopt van 2010 tot en met 2013 en is financieel ondersteund vanuit het Europese Interreg IVB North Sea Region Programme. De Europese Commissie onderschrijft de relevantie van dit project door subsidiëring en deelname.